Ładowanie
Angielski
Rosyjski
Strona domowa Mikołaja Hajduka

Strona główna

N
a niniejszej witrynie znajdziesz, Drogi Internauto, rozmaite programy użytkowe napisane przeze mnie w różnych językach programowania (przeważnie w asemblerze FASM), czasem wraz z dołączonym kodem źródłowym; zdjęcia, na których usiłowałem uwiecznić piękno okolicznej przyrody; stworzone przeze mnie grafiki, jak również wszystko to, co nie należy do powyższych kategorii, a uznałem za warte umieszczenia.

© 2007-2018, Mikołaj Hajduk