Ładowanie
Angielski
Rosyjski
Strona domowa Mikołaja Hajduka

Uniwersalny konwerter systemów liczbowych

N
apisany w asemblerze FASM program użytkowy UniCNuS dokonuje konwersji w czasie rzeczywistym dowolnej liczby całkowitej ze zbioru $\{0, \ldots , 2^{32}-1\}$ zapisanej w systemie liczbowym o podstawie $b \in \{2, \ldots , 2^{32}-1\}$ na odpowiednie przedstawienie w systemie liczbowym o podstawie $b' \in \{2, \ldots , 2^{32}-1\}$.

Dane wejściowe

Wprowadzane do dowolnego z czterech pól tekstowych programu dane są w czasie rzeczywistym analizowane i wynik tejże analizy jest bezzwłocznie wyświetlany w pozostałych polach. Pola tekstowe posiadają mechanizm, który uniemożliwia wprowadzenie symboli spoza określonego zestawu znaków, ponadto niemożliwe jest wprowadzenie liczb przekraczających wartość $2^{32}-1$. W przypadku, gdy wprowadzone dane są niepełne (nieprawidłowe rozmieszczenie lub ilość nawiasów w zapisie liczby w systemie o podstawie $b > 10$), wówczas dana zawartość pola tekstowego zmienia kolor z brązowego na czerwony. Wprowadzane liczby przedstawione w systemie o podstawie $b > 10$ mogą być zapisywane przy pomocy następujących cyfr: \[0, \ldots , 9, (10), \ldots , (b-1)\] Do zapisania cyfr o wartościach od $10$ do $35$ mogą zostać użyte litery alfabetu łacińskiego A, ..., Z. O możliwości wykorzystania tego typu znaków decyduje stan pola wyboru oznaczonego etykietą 'A-Z'.

Otrzymywane wyniki

Zawartość pól tekstowych może zostać skopiowana do schowka przy pomocy przycisku oznaczonego symbolem dwóch kartek lub przy pomocy użycia skrótu klawiszowego WIN + F11. Kopiowany tekst jest zapisywany zarówno w formacie RTF jak Unicode, dzięki czemu w edytory tekstowe obsługujące format RTF, takie jak np. WordPad oraz Word, wyświetlą wklejoną zawartość schowka w takiej postaci: \[X_{b} = X'_{b'}\] gdzie $x$ jest zapisem liczby w systemie $b$, a $x'$ jest odpowiadającą reprezentacją tejże liczby w systemie $b'$. Edytory tekstowe obsługujące tylko "czysty" format tekstowy, takie jak np. Notatnik i UniRed, wyświetlą tę samą równość w taki sposób: \[X\_\{b\} = X'\_\{b'\}\]

Interfejs użytkownika

Każda kontrolka programu posiada skojarzoną z nią podpowiedź (tooltip) określającą jej zastosowanie. Ponadto pola tekstowe przechowujące postacie liczby przedstawione w danych systemach liczbowych posiadają generowane dynamicznie podpowiedzi, które wskazują, jakie cyfry są dozwolone w danym systemie liczbowym:

Każde z pól tekstowych programu posiada menu kontekstowe, które określa dozwolone operacje edycyjne:

Ustawienia programu

Każdorazowo przed zamknięciem okna aplikacji program zapisuje swoje ustawienia (ostatnio użyte podstawy systemów liczbowych) w kluczu rejestru

HKEY_CURRENT_USER\Software\UniCNuS

Dodatkowe zastosowania

Program może być użyty do prostego szyfrowania krótkich słów tak jak to przedstawione jest na rysunku poniżej:

Niektóre przykłady ciekawych konwersji:

Uwagi

Program przetestowano w systemie Windows XP SP3.

© 2007-2018, Mikołaj Hajduk